top of page

NEWS

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  วิลเลจ จำกัด (มหาชน)ขอเข้าจัดกิจกรรมเพื่อรับสมัครนิสิตนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018 ณ. ห้องประชุม ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

bottom of page