NEWS

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  วิลเลจ จำกัด (มหาชน)ขอเข้าจัดกิจกรรมเพื่อรับสมัครนิสิตนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018 ณ. ห้องประชุม ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.