top of page

ARCHIVED AWARDS 

นิสิต ID ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation

นางสาว สิรินดา ลิมทรง นิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับนิสิตจากหลากคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation ซึ่งจัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ (JCC) ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” (Innovation for Ageing Society) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ (Creative Innovation) หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในสังคมไทย ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคของผู้สูงอายุ สร้างสมดุลทางสุขภาพ ตลอดจนลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรม The Landmark Bangkok

ผลงาน "ARTDERLY ชุดเกมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ" มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุได้ทำงานอดิเรกที่ตนเองชอบ ซึ่งคือการทำงานศิลปะหรืองานฝีมือ ผ่านการ integrate ท่าทางการออกกำลังกายประเภทยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการใช้ร่างกายมากขึ้นขณะอยู่บ้าน

นิสิต ID ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด "Startup Thailand League 2020"

นางสาว สิรินดา ลิมทรง ชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับนิสิตจากหลากคณะ ในนามทีม "เติมเต็ม" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการจัดกิจกรรมการประกวด "Startup Thailand League 2020" ของสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (NIA) จากผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 400 ทีม

“Termtem Delivery Refill Service” Green Startup เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำไอเดีย Delivery Refill มาลดการสร้างและทิ้งขวดพลาสติกแบบ Single-use : บริการรีฟิลผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถึงที่พัก โดยนอกจากจะได้ช่วยโลกแล้ว ยังให้ความสะดวก ความสะอาด และความประหยัด

กับผู้ที่มาใช้บริการอีกด้วย

นิสิต ID ได้รับรางวัลจากการประกวด “การออกแบบลวดลายบนฝาท่อ Fiber Optic Cable ของสยามสแควร์”

นางสาวชัญญา ตั้งจิตวินัย นิสิตจากภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการจัดกิจกรรมการประกวด “การออกแบบลวดลายบนฝาท่อ Fiber Optic Cable ของสยามสแควร์”- เพื่อให้นิสิตจุฬาฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเอกลักษณ์ให้สยามสแควร์ โดยฝาท่อดังกล่าวนำมาผลิตและใช้ได้จริงบนพื้นที่สยามสแควร์รวม 11 จุด ทั่วสยามสแควร์อีกด้วย

การประกวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CHULA SMART CITY ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่จุฬาฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นย่านแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคม ผสานคุณภาพชีวิตและธุรกิจ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ภาพจาก: https://www.facebook.com/528283793851047/posts/3465438803468850/?d=n

iF DESIGN TALENT AWARD 2020: Insectrum

ขอแสดงความยินดีกับ นายพรชัย แป้นคุ้มญาติ บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ที่ผลงานInsectrum / Food production product ได้รับการคัดเลือกจาก iF DESIGN TALENT AWARD_01 2020 ในประเด็น 02 Zero Hunger ถายใต้ธีมโจทย์ 15 UN Sustainable Development Goals

Inskru โดย นางสาวชลิพา ดุลยากร Senior Project, Technology Based ได้รับรางวัล "Innovation Award" และ "Digital Youth of The Year”

Inskru โดย นางสาวชลิพา ดุลยากร Senior Project, Technology Based ได้รับรางวัล "Innovation Award" โดย Creative Talk Live ในงาน Creative Talk Conference 2020 Trends and Conversations of The New Decade และได้รับรางวัล "Digital Youth of The Year” ในงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ Digital Big Bang 2019 : ASEAN Connectivity จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES)

Inskru เป็นโครงการ Senior Project ที่ถูกนำไปดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Horlog โดย ปริชญา เปรมนิยา ได้รับรางวัล Best of Jewelry Design โครงการ Degree Shows 2019 ประเภท Jewelry Design

โครงการออกแบบเครื่องประดับจากชิ้นส่วนนาฬิกาเหลือใช้ จากการที่ได้เติบโตในครอบครัวที่มีธุรกิจร้านนาฬิกาซึ่งเปิดมาเป็นเวลานานมากกว่า 70 ปี ทำให้รับรู้ว่าร้านนาฬิกามีชิ้นส่วนเหลือใช้จากการซ่อมนาฬิกาเป็นจำนวนมาก เห็นว่าชิ้นส่วนนาฬิกาเป็นวัสดุที่ยังมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจอยู่ จึงได้นำชิ้นส่วนเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอด จนเกิดมาเป็น "Horlog" แบรนด์เครื่องประดับที่ทำขึ้นจากชิ้นส่วนนาฬิกาเหลือใช้ ซึ่งคอลเลคชั่นนี้มีชื่อว่า ribbon moves แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงที่พลิ้วไหวของริ้บบิ้นในกีฬายิมนาสติกลีลา เนื่องจากต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์สายนาฬิกาจากวัสดุที่ดูแข็งแรงให้กลายไปเป็นเครื่องประดับที่มีความพลิ้วไหว เพื่อที่จะนำเสนอมุมมองใหม่ๆ รวมถึงเป็นการมอบชีวิตใหม่ที่มีคุณค่าให้กับชิ้นส่วนนาฬิกาเหลือใช้ที่มีอยู่จำนวนมากเหล่านี้

Our-bits โดย ณัชชา พานิชรุ่งโรจน์ Finalist โครงการ Degree Shows 2019 ประเภท Jewelry Design

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งจากเทคนิคการเรียงตัวของผงเหล็กในสนามแม่เหล็ก เพราะพลังของความรักขับเคลื่อนจักรวาล เธอหมุนรอบฉัน ฉันก็หมุนรอบเธอ ทำให้เกิดปรากฎการณ์ของความสัมพันธ์ต่างๆ มากมายเช่น รักแท้ รักข้างเดียว รักที่ไม่สมหวัง หรือจนกระทั่งเลิกกัน ทุกปรากฎการณ์นั้นเกิดภายในใจ ไม่สามารถมองเห็นได้ “Our-bits” จึงเป็นแบรนด์เครื่องประดับที่ทำหน้าที่สื่อสารปรากฏการณ์ของจักรวาลความสัมพันธ์เหล่านั้นให้สามารถมองเห็นได้ผ่านอำนาจของสนามแม่เหล็ก

THORFAH โดย พีรวิชญ์ เอื้อการรักษ์ Finalist โครงการ Degree Shows 2019 ประเภท Jewelry Design

โครงการออกแบบเครื่องประดับผ่านการประยุกต์ใช้เทคนิคของงานหัตถกรรมย่านลิเภา ในยุคที่งานหัตถกรรมไทยค่อยๆหายไปจากชีวิตประจำวันของเราด้วยภาพลักษณ์ที่เก่า ไม่ทันสมัย แต่ด้วยความหลงไหลในงานหัตถกรรมย่านลิเภาของผู้ออกแบบ จึงได้ศึกษา ทดลอง และประยุกต์เทคนิคของงานหัตถกรรมย่านลิเภา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ จนเกิดเป็นงานศิลปะที่สวมใส่ได้อย่าง THORFAH งานศิลปะที่แสดงศักยภาพของงานหัตถกรรมด้วยการแปลงภาพถ่ายสู่งานหัตถกรรมย่านลิเภา

นิสิต ID ได้รับรางวัลจากการประกวดการออกแบบเลขนิเทศลวดลายบนตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย

นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมได้รับรางวัลจากการประกวดการออกแบบเลขนิเทศลวดลายบนตู้ ATM ภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารกสิกรไทย ภายใต้โครงการ CU-Nex

 

การตัดสินในรอบคัดเลือกโดยผู้บริหาร K-Bank คุณจิตราวิณี วรรณกร คุณศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์ คุณรวี อ่างทอง และคุณกฤตภาส คูสมิทธิ์ ร่วมกับ ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์ และผศ.ศรันยา เสี่ยงอารมณ์

 

และรอบตัดสินโดย ผู้บริหาร K-Bank คุณกฤตภาส คูสมิทธิ์ และ คุณศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์ ร่วมกับ ศ.เลอสม สถาปิตานนท์ และ ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ

 

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะนำไปผลิตและติดตั้งจริงกับตู้ ATM ทั้ง 12 จุดทั่วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตที่ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ นางสาวชนิดาภา สว่างวโรรส

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน CU MORE โดย นางสาวจนิสตา แสงอรุณ นายวัชราวุธ สุทธิประภา และ นางสาวแพรวรุ่ง อรุณฤกษ์

รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ -นางสาวสิรินดา ลิมทรง -นางสาวธันยชนก กุลันใจ -Nice to CU โดย นางสาวรดา มุสิกรัตน์ และนางสาวธนพร พงษ์เพ็ง -Sustain Gang โดย นายอิทธิโชติ ชาญชัยวรวิทย์ นางสาวชฎาพร อภิโชคเจริญชัย และนางสาวนภสวรรณ ประดับการ

เทวสมุทรสงคราม โดย ภัทรพงศ์ ชูสุทธิสกุล Finalist โครงการ Degree Shows 2019 ประเภท Product Design

โครงการออกแบบตัวละครเพื่อสร้างประติมากรรมย่อส่วน (Character Statues) ตำนานเทพเจ้าของคนแม่กลอง เทวสมุทรสงคราม งานออกแบบที่นําเสนอ Character Design และเรื่องราวตำนานเทพเจ้าของคนแม่กลอง ออกมาในรูปแบบของงานปั้น Character Statue โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การต่อสู้ของสองเทพและการกำเนิดที่มาของสถานที่ต่างๆในแม่กลอง (จังหวัดสมุทรสงคราม) ตามจินตนาการของข้าพเจ้า อ้างอิงจากตำนานหรือนิทานพื้นบ้านของไทยเป็นการนำเสนออัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตนเอง

Happies Nature Collection, Senior Project by ID alumni, Pornnatcha Sangsuk-iam won Design Excellence Award 2019.

Sound Happiness jewelry 
Happiness is something everybody desires. Happiness can be created in many different ways, for me happiness comes from playing musical instrument. Hearing a familiar tune can be like taking a pleasant walk down the memory lane. Every note you play is tailored made to suit yourself, whether it is rhythm or volume, making it more special than hearing a recorded song. Wanting to carry this happiness around with me is the inspiration for creating this jewellery.

Bloomink. Senior Project by ID Alumni, Romrawin Pipatnudda, won Design Excellence Award 2019 and Good Design Award 2019.

Bloomink. is designed as a jewelry kit that allows user to use the interaction of water and paper, like growing the plant, to make each piece complete and ready to wear as a brooch or use as mini vase with flower for home decoration. There are three collections in the different shapes, pattern and color to make beautiful gradation when wet.

นิสิต ID ได้รับรางวัลโครงการ "หัวร้อน" จากบริษัท Index Creative Village

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ID ชั้นปีที่ 3 ทีม JyeJye (นางสาวภัทรานิษฐ์ ตันติรัตนถิกุล, นางสาวพิชญ์อาภา ราดใจผิด, นายพชร กังสดาลพิภพ)  ได้รางวัล 2nd Runner-up พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ในการประกวดออกแบบโครงการ ‘หัวร้อน’ (Hot Head Project) ภายใต้โจทย์การสร้างสรรค์งานฉลองครบรอบ 30 ปี “Index Creative Village The Hottest Celebration” 

นิสิต ID ได้รับรางวัลโครงการ IDEATION Workshop กับบริษัท SCG

นิสิต ID ร่วมทำ IDEATION Workshop กับบริษัท SCG
September 19, 2019
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมทำ Ideation Workshop กับบริษัท SCG เพื่อสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แก้ปัญหาความชื้นและเชื้อราในที่พักอาศัย   บริษัท SCG ได้ประกาศรางวัลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 โดย มอบรางวัลชนะเลิศ (Best Idea) ให้แก่ น.ส. ไรวินท์ สุนทรินทุ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นให้แก่ น.ส. สิรินดา ลิมทรง และรางวัล  Man of the Match แก่ นาย พชร กังสดาลพิภพ

Ideation Workshop นี้เป็นโครงการต่อยอดจากงานวิจัยที่ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมได้ให้บริการวิชาการแก่ SCG ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค. 2562 ผ่านวิชา ID Studio ผลวิจัยชี้ให้เห็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆในที่พักอาศัยแบบ Vertical living จำนวนมาก

Ideation Workshop นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา New Design Project Definition and Concept Development ปีการศึกษา 2562

iF Design Talent Award 2019: HAIER DESIGN PRIZE 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรีสา ลัคนาธรรมพิชิต และ นายอติพล ดีวงกิจผล บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ที่ได้รับการคัดเลือกและชนะเงินรางวัลจาก iF Design Talent Award 2019: BEST OF THE YEAR จากผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ Duo Seat: Showering-dressing Seat ในสาขา HAIER DESIGN PRIZE 2019 by iF - Housekeeping in the New World: new designs for helpful household appliances

iF Design Talent Award 2019: WONDERLAND DESIGN PRIZE 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นายอติพล ดีวงกิจผล บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ที่ผลงานปริญญานิพนธ์ Sign-lence Educational Tools ได้รับการคัดเลือกและชนะเงินรางวัลจาก iF Design Talent Award 2019: BEST OF THE YEAR ในสาขา WONDERLAND DESIGN PRIZE 2019 by iF – What iF yesterday’s baby products were adapted to fit the lives of tomorrow’s parents?

นิสิต ID ได้รับรางวัลโครงการประกวด MTI Character Contest

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิตร่วมกับ บมจ. เมืองไทยประกันภัย จัดโครงการ MTI Character Contest ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์เมืองไทยประกันภัย โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 2 ชนะการประกวด และเข้ารับรางวัลจากคุณวรรณพร พรประภา กรรมการบริษัท บมจ. เมืองไทยประกันภัย ณ อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 

ในโอกาสนี้ บมจ. เมืองไทยประกันภัยได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิตจำนวน 30,000 บาท โดย รศ.นัททนี เนียมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมเป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้หลักสูตรฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Character/Mascot design มาให้ความรู้แก่นิสิตระหว่างการพัฒนาการออกแบบ ได้แก่

1) คุณสุมิตร สีมากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิฟโฟ่แล็บ จำกัด บรรยายเรื่อง เกณฑ์การออกแบบ Mascot design 

2) คุณประวิตร พวศ์รัตน์เดชาชัย Design manager/Art director บริษัท Atilier Wiz จำกัด บรรยายเรื่อง Mascot production

 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 32,000 บาท นายปัณณฑัต เนตรพระ ชั้นปีที่ 3

รางวัลอันดับสอง 20,000 บาท นางสาวชญานิศ แดงวิรุฬห์ ชั้นปีที่ 3

รางวัลอันดับสาม 10,000 บาท นางสาวจินต์จุฑา ประทีปถิ่นทอง ชั้นปีที่ 2

Por-Dee Project by Pimsiri Nilkositya wins Red Dot Award: Product Design 2019

Por-Dee Project by Pimsiri Nilkositya wins Red Dot Award: Product Design 2019

Por-Dee is a dinnerware set that helps type-2 diabetes patients control their blood sugar by eating a well-balanced diet. Using a graphic design on dining plates with an optical illusion, Delboeuf illusion(the circle that is surrounded by the smaller ring will appear bigger than the circle surrounded by the farther ring), leads patients to eat in a fit portion. Being a tableware at home, it encourages to form a habit of eating right portion conveniently and creates a positive attitude of portion control. 

The 2018 Taiwan International Student Design Competition

นาย อติพล ดีวงกิจ บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชนะรางวัลการประกวด Taiwan International Student Design Competition ประจำปี 2018 ในสาขา International Design Association Special Prize ณ ประเทศไต้หวัน เป็นเงินรางวัล 100,000 TWD

ATTA Gallery's 2nd A ̊ I A Degree Award: Miss Romrawin Pipatnudda

Announcing the receiver of ATTA Gallery's 2nd A ̊ I A Degree Award: Miss Romrawin Pipatnudda, a graduate from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University.

นิสิต ID ได้รับรางวัลชมเชย ADDA DESIGN CONTEST

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิกานต์ อารีวัตนวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชย ADDA DESIGN CONTEST ครั้งที่ 8 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ.หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หัวข้อ "ADDA @FRIENDS With ADVENTURE"

Degree Shows 2018: BEST OF PRODUCT DESIGN

ขอแสดงความยินดีกับ นายอติพล ดีวงกิจผล บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ที่ได้รับคัดเลือกและตัดสินให้ชนะผลงานปริญญานิพนธ์สาขา Product Design จากผลงาน Sign-Lence ไซน์-เล่น: กรุณางดใช้เสียง ในงาน Degree Shows 2018

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook page: Degree Shows

iF Design Talent Award 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรีสา ลัคนาธรรมพิชิต บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ที่ผลงานปริญญานิพนธ์ได้รับการคัดเลือกและชนะเงินรางวัลจาก iF Design Talent Award 2018 จากผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ remind/ Mindful object ด้านการออกแบบในระดับมหาวิทยาลัย

การประกวดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ไอศครีม

"การประกวดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ไอศครีม" ในรายวิชาการออกแบบเลขนิเทศสำหรับบรรจุภัณฑ์ (Graphic Design on Packaging) ของหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายชื่อนิสิตผู้ชนะการประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้

 

  • รางวัลชนะเลิศ โจทย์ที่ 1 นางสาว ตวงรัตน์ อุทัยเศรษฐวัฒน์

  • รางวัลชนะเลิศ โจทย์ที่ 2 นางสาว โสภาคย์ คงถวิล

  • รางวัลที่สอง โจทย์ที่ 1 นางสาว  ชัญญ์ชนพร นาทพัฒนพงศ์

  • รางวัลที่สอง โจทย์ที่ 2 นางสาว ชัญญ์ชนพร นาทพัฒนพงศ์

  • รางวัลที่สาม โจทย์ที่ 1 นางสาว ชญานิศ แดงวิฬห์

  • รางวัลที่สาม โจทย์ที่ 2 นางสาว วิสสุตา แก้ววิเชียร

นิสิต ID ได้รับรางวัล การประกวดออกแบบ Creative ASEAN Furniture Design Contest 2018

นางสาววรีสา ลัคนาธรรมพิชิต และ นายอติพล ดีวงกิจ เจ้าของผลงาน Duo seat ได้รับรางวัล การประกวดออกแบบ Creative ASEAN Furniture Design Contest 2018

การประกวดออกแบบ The Challenge - Packaging Design Contest 2018

นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการ The Challenge - Packaging Design Contest 2018 ภายใต้แนวคิด “Design Plus Marketing” Where Packaging steps up its game ผ่านโจทย์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 4 โจทย์ ได้แก่

- โจทย์ที่ 1 Merchandising Display for Beauty Product “ชั้นนี่แหละ ขายง่าย ขายได้ ขายดี”

- โจทย์ที่ 2 Merchandising Display for Juice Product “ชั้นนี่แหละ ขายง่าย ขายได้ ขายดี”

- โจทย์ที่ 3 Food Packaging for Delivery “ไม่หก ไม่เยิ้ม จัดส่งและรับประทานได้สะดวก”

- โจทย์ที่ 4 Eat Anywhere Packaging “กินสะดวก กินง่าย กินได้ทุกที่”

นิสิต ID ได้รับรางวัลกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ในโจทย์ “Aging Society”

นางสาววรีสา ลัคนาธรรมพิชิต และ นายอติพล ดีวงกิจ เจ้าของผลงาน Duo seat

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากงานประกวดธนาคารออมสิน : กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ในโจทย์ “Aging Society” ออกแบบสินค้าหรือบริกา ร เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย

Kim Pai Contest and Seminar 2017

นายณัฐดนัย คงมั่น และ นายอติพล ดีวงกิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Kim Pai Contest and Seminar 2017 ของบริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) 

นิสิตชั้นปีที่ 3 ชนะการประกวดจาการเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์สังคม ที่จัดโดยองค์กร UNICEF และ DSIL Global

กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานระดับโลกที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างแนวคิดสร้างสรรค์สังคมผ่านวิธีการใช้ Design thinking โดยนางสาว จุฑารัตน์ เจริญชัยชนะ นางสาว พิมวิภา ชีพธำรง และนางสาว ศุภิสรา สุวรรณรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการออกแบอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในทีมผู้เข้าร่วมที่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก DSIL และ UNICEF ได้สำเร็จ โดยหัวข้อที่ได้รับเป็น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ sex education ในประเทศไทย โดยกลุ่มนิสิตผู้ออกแบบ มองว่าระบบการศึกษาในไทยเกี่ยวกับ sex education ยังไม่ดีพอ เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ทัศนคติของคนไทย ความเขินอายในการเรียนการสอนของอาจารย์และผู้เรียน  จึงคิดโจทย์ในการออกแบบว่า "จะทำอย่างไรให้เยาวชนไทย ลดการพึ่งพาการเรียนสุขศึกษาในระบบการศึกษาไทย ที่ยังไม่สามารถนำไปใช้จริง เพื่อลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากการป้องกันที่ไม่ถูกวิธี" เป็นที่มาของโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อความรู้  "saunsage (สอนเซ็กส์)"

Education Disruption Hackathon 2018: 2nd Prize

นางสาว ชลิพา ดุลยากร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในสมาชิกทีม insKru เข้าร่วมประกวดในโครงการ Education Disruption Hackathon 2018 ที่จัดขึ้น ณ KBank Siam Ganesha ในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยนำเสนอแนวคิดในการสร้าง online learning community เพื่อให้ครูกว่า 5 แสนคนทั่วประเทศได้มาแลกเปลี่ยนไอเดียการสอนใหม่ๆที่น่าสนใจ เพื่อเปิดมุมมองในการสอนและขยายไอเดียการสอนที่ดีสู่ห้องเรียนทั่วประเทศ เพื่อว่าวันหนึ่งเด็กไทยกว่า 10 ล้านคน จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันผ่านคุณครูของพวกเขาเอง

นิสิต ID ได้รับรางวัลการประกวด The Challenge 2017 โดย SCG Packaging X Wallpaper Thailand

นิสิต ID รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ AIS - BrandAge Award โครงการ AIS BrandAge ปีที่ 11 ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อทีม CUCU
ชื่อแผน MuchMore
ชื่อมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิก
1.นาย กฤตภพ เสียงเสนาะ
2.นายภูริ ตันสุวรรณนนท์
3.นายภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล
4.นายอติพล ดีวงกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล

นิสิตได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการ Kim Pai Contest and Seminar 2017

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้แก่ นาย ณัฐดนัย คงมั่น  เลขประจำตัวนิสิต 573 43102 25

และนาย อติพล ดีวงกิจ  เลขประจำตัวนิสิต 573 43350 25 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากโครงการ

Kim Pai Contest and Seminar 2017 ของ บจก. เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊)

นางสาวธนาภรณ์ กุศลมโนมัย ได้รับรางวัล CP ALL Social Innovation Award

โครงการ Young Webmaster Camp 15th Digital Innovation

นางวรีสา ลัคนาธรรมพิชิต, นายณัฐดนัย คงมั่น และ นายอติพล ดีวงกิจ : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ SCG Innovation Challenge 2016 ผลงาน Duo Seat

นาวสาวธนาภรณ์ กุศลมโนมัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ CU StartUP

นางสาวธนาภรณ์ กุศลมโนมัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ SCG x Wallpaper The Challenge 2017

นางวรีสา ลัคนาธรรมพิชิต, นายณัฐดนัย คงมั่น และ นายอติพล ดีวงกิจ : ตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิ การและผู้สูงอายุของนักศึ กษาในระดับนานาชาติในงานประชุ มวิชาการนานาชาติฯ (i-CREATe 2017) ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองโกเบ ผลงาน Duo Seat

Thailand Green Design Awards 2017

Award winners:  Thailand Green Design Awards 2017

Runner 1 : SCG x NITAD’17 Innovation Challenge 2016

DUO SEAT: turn wet to dry in a flip

Student Name: Varisa LukanaThampichai, Atiphol Deewongkit,

Natdanai Kongman

Motor Expo Design Contest

Tokyo Designers Week 2012

Grand Prix Student Awards: "42 Degree" by Sasivimol Chaidarun

Semi-Grand Prix "SPROUT" by Kwanjit Chayapum

Please reload

bottom of page