COLLABORATIONS

นิสิต ID ทำ Service Safari เพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาบริการ Let's Relax 

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าเก็บข้อมูลที่ Let's Relax Spa สาขาโรงแรมแมนดารินเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 2018 โดยการทำ  Service Safari หรือการใช้ตนเองเข้าไปสัมผัสบริการโดยสวมบทบาทเป็นผู้ใช้บริการ service แบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการออกแบบพัฒนาต่อยอดบริการสำหรับตลาดใหม่ในชีวิตประจำวันของคนเมืองตามเป้าหมายของผู้ประกอบการ ในภาพเป็นการทดลองใช้บริการนวดหินร้อนเพื่อศึกษาโอกาสในการนำไปพัฒนาต่อยอดการใช้หินร้อนในบริการใหม่ภายนอกสถานประกอบการเดิม

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึงของวิชา Service Design ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom