COLLABORATIONS

นิสิต ID จัด Service Design Workshop ร่วมกับ บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 จัด Service Design Workshop ร่วมกับบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 28 ก.พ. 2018 ที่ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยเชิญตัวแทนผู้บริหาร ผู้ให้บริการ และตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในอนาคตร่วมพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมการบริการเพื่อสร้างความผ่อนคลายสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 4 ด้าน: Live, Work, Play, Travel และคัดกรองแนวความคิด (Idea Screening) เพื่อนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบการบริการใหม่ของ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Service Design ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom