COLLABORATIONS

ผลงานนิสิตจากโครงการคลังปัญญา

โครงการพลังปัญญานี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 5 ภาคี ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา กองทัพบก เอสซีจี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหอการค้าไทย

มีทั้งหมดประมาณ 24 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้การดูแลโดย ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ อาจารย์อาวุโส ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom