top of page

ARCHIVED COLLABORATIONS

Collaborative Design: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2019 ระหว่าง ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ School of Design, Temasek Polytechnic, Singapore

September 23, 2019

เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2562 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ Collaborative Design: A Case Study of Strategic Design Constructions and Transformative Thinking in Samutrapakarn Province โดยมีผู้เข้าร่วมคือนิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาฯ จำนวน 34 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จาก School of Design, Temasek Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 17 คน

นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน “Transformative object for modern living” ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562 ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และ Temasek Polytechnic

March 06, 2019

นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน “Transformative object for modern living” ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562 ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และ Temasek Polytechnic

และเข้าร่วมงานเปิดและนิทรรศการ Temasek Degree Show 2019

 

ทั้งนี้นิสิตได้เข้าชม Co-Creator Lab Philips Design ณ Philips APAC Centre พร้อมรับฟังการบรรยายโดย Ms. Ping Lim, Senior Program Manager บริษัท Philips Electronics (S)

 

และเข้าชมบริษัท Creativeans พร้อมรับฟังการบรรยายโดย Mr. Kimming Yap นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง Creativeans

Social Innovation Project: SATARANA x Once Again Hostal x ID Chula

March 10, 2019

ทีม SATARANA และ Once Again Hostel ร่วมมือทางวิชาการกับหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบโครงการ Social Innovation ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนการออกแบบในบริบทธุรกิจจริง โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชา Innovative Design ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2562

“Weaving: Cross-cultural Experience” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ School of Design, Temasek Polytechnic, Singapore

September 18, 2018

เมื่อวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบขึ้นที่ภาควิชาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมคือนิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาฯ จำนวน 29 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จาก School of design, Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 20 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Weaving: Cross-cultural Experience ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาฯ

Centralworld x Chula: Event Design Project 2018

ห้างสรรพสินค้า Centralworld ร่วมมือทางวิชาการกับหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบ Centralworld x Chula: Event Design Project 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนการออกแบบในบริบทธุรกิจจริง โดยมีนิสิตชั้นปีที่2 รายวิชา Space-Time Related Design ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผลงานนิสิตจากโครงการคลังปัญญา

โครงการพลังปัญญานี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 5 ภาคี ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา กองทัพบก เอสซีจี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหอการค้าไทย

มีทั้งหมดประมาณ 24 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้การดูแลโดย ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ อาจารย์อาวุโส ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ผลงานนิสิตจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ผลงานนิสิตจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน 

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 แบรนด์ ได้แก่

1. NARIN สบู่คริสตัล สำหรับล้างหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่งเช่าสีทอง

2. PUVARA น้ำหอมปรับอากาศ

3. ข้าวเจ้า คุกกี้ตัวหนอนไส้สับปะรดและสตรอเบอรี่

ภายใต้การดูแลโดย ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ อาจารย์อาวุโส และ อ.ศรันยา เสี่ยงอารมณ์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

นิสิต ID จัด Service Design Workshop ร่วมกับ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

February 27, 2018

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 จัด Service Design Workshop ร่วมกับบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธ ที่  28 กพ 2561 ที่ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยเชิญตัวแทนผู้บริหาร ผู้ให้บริการ และตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในอนาคตร่วมพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมการบริการเพื่อสร้างความผ่อนคลายสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 4 ด้าน: Live, Work, Play, Travel และคัดกรองแนวความคิด (idea screening) เพื่อนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบการบริการใหม่ของ บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Service Design ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

นิสิต ID ทำ Service Safari เพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาบริการ Let's Relax

February 18, 2018

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าเก็บข้อมูลที่ Let's Relax Spa สาขาโรงแรมแมนดารินเมื่อวันจันทร์ที่ 19 กพ 2561  โดยการทำ  Service Safari หรือการใช้ตนเองเข้าไปสัมผัสบริการโดยสวมบทบาทเป็นผู้ใช้บริการ service แบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการออกแบบพัฒนาต่อยอดบริการสำหรับตลาดใหม่ในชีวิตประจำวันของคนเมืองตามเป้าหมายของผู้ประกอบการ ในภาพเป็นการทดลองใช้บริการนวดหินร้อนเพื่อศึกษาโอกาสในการนำไปพัฒนาต่อยอดการใช้หินร้อนในบริการใหม่ภายนอกสถานประกอบการเดิม

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึงของวิชา Service Design ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

Please reload

bottom of page