top of page

COLLABORATIONS

ผลงานนิสิตจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน 

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 แบรนด์ ได้แก่

1. NARIN สบู่คริสตัล สำหรับล้างหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่งเช่าสีทอง

2. PUVARA น้ำหอมปรับอากาศ

3. ข้าวเจ้า คุกกี้ตัวหนอนไส้สับปะรดและสตรอเบอรี่

ภายใต้การดูแลโดย ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ อาจารย์อาวุโส และ อ.ศรันยา เสี่ยงอารมณ์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

bottom of page